WWW.MCSERWERY.EU - Officialna strona
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że przetwarzając dane osobowe w ramach usługi sieci serwerów MCSerwery
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma USŁUGI PROGRAMISTYCZNE PATRYK BUCHOLC NIP: 5662030534
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem emaila w stopce strony pod "Kontakt", przez serwer Discord czy facebooka (ze stopki).
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6, ust.1, pkt.a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679)) w celu poprawnego wydania zakupionych usług w sklepie internetowym na serwerze gry Minecraft.
4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu (art. 4 ust. 9 ogólnego Rozporządzenia 2016/679).
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Ciebie rezygnacji bycia użytkownikiem serwera.
6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, do przenoszenia danych, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679
9. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.